DANH SÁCH CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN CỦA ÔNG CHỦ TÂN HIỆP PHÁT

4

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN LỘC ĐIỀN

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0315677356
Địa chỉ: 194 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Uyên Phương
Ngày cấp giấy phép: 14/05/2019
Ngày hoạt động: 15/05/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HBT

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0315636663
Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà Vietcomreal số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Uyên Phương
Ngày cấp giấy phép: 18/04/2019
Ngày hoạt động: 18/04/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HTK

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0315637321
Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà Vietcomreal số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Uyên Phương
Ngày cấp giấy phép: 18/04/2019
Ngày hoạt động: 18/04/2019 (Đã hoạt động 6 tháng)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MDC

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0315644713
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Vietcomreal, Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Uyên Phương
Ngày cấp giấy phép: 23/04/2019
Ngày hoạt động: 23/04/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG CHÂU THÀNH

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0315636649
Địa chỉ: 194 Nơ Trang long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Uyên Phương
Ngày cấp giấy phép: 18/04/2019
Ngày hoạt động: 18/04/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI XANH

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0315636494
Địa chỉ: 194 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Uyên Phương
Ngày cấp giấy phép: 18/04/2019
Ngày hoạt động: 18/04/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NAM THIÊN THANH

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0315648267
Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Uyên Phương
Ngày cấp giấy phép: 24/04/2019
Ngày hoạt động: 24/04/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN QUÍ THANH

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0315637025
Địa chỉ: 194 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Uyên Phương
Ngày cấp giấy phép: 18/04/2019
Ngày hoạt động: 18/04/2019 (Đã hoạt động 6 tháng)

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG THIÊN MÃ

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0315637057
Địa chỉ: 194 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Uyên Phương
Ngày cấp giấy phép: 18/04/2019
Ngày hoạt động: 18/04/2019