Chiến lược tài chính trong đầu tư bất động sản

87

Trước hết, chìa khóa cho một chiến lược đầu tư bất động sản thành công là bạn phải có sẵn một khoản tiền trong tay mà bạn không phải dùng ngay. Lúc này bạn có thể dễ dàng hành động khi có cơ hội đến. Thông thường cơ hội lại đến vào lúc tài chính hạn hẹp và trên thị trường có rất ít người mua có khả năng tiền mặt. Thực tế, khi bạn có lượng tiền mặt sẵn sàng cho việc mua một bất động sản sẽ giúp bạn có khả năng chộp lấy những cơ hội mặc cả sẵn có lúc đó.

Lãi suất cho vay hiện nay chỉ từ 10-12%/ năm trong khi bỏ tiền để đầu tư bất động sản đem lại lợi nhuận trung bình 30-50%/ năm, thậm chí nếu bạn đầu tư đúng thời điểm, lợi nhuận có thể lên tới 100-300%/năm. Vậy sao lại không vay ngân hàng để đầu tư?

Hãy vay trong thời hạn càng lâu càng tốt. Bí quyết ở đây là bạn sẽ không bị áp lực về phần trả gốc hàng tháng nếu bạn vay gói có thời hạn tối đa. Lấy ví dụ, nếu bạn vay 1 tỷ trong một thời gian ngắn 5 năm, tức là số tiền gốc bạn phải trả hàng tháng (1 tỷ chia cho 12 tháng x 5 năm) là 16, 6 triệu. Trong khi nếu bạn vay tối đa 20 năm, thì số tiền gốc bạn phải trả hàng tháng ( 1 tỷ chia cho cho 20 năm x 12 tháng) chỉ là 4,1 triệu.

Lãi suất của khoản vay mà bạn phải trả hàng tháng hay hàng quý là bao nhiêu? Hãy chắc chắc rằng bạn đủ chi trả cho khoản lãi ngân hàng này sau khi đã trừ các chi phí sinh hoạt tối thiểu và phí phát sinh.

Hãy vay ngân hàng của bạn với một gói vay có lãi suất cố định. Bạn sẽ không biết khoản tiền trả của mình sẽ như thế nào nếu đó là một khoản thế chấp có tỷ lệ lãi suất có thể điều chỉnh. Các ngân hàng thường thu hút người đi vay với mức lãi suất thấp để bắt đầu một khoản vay với lãi suất thả nổi, nhưng bạn sẽ phải đối mặt với những thay đổi về kinh tế, lạm phát cao đi cùng với chính sách điều chỉnh lãi suất của ngân hàng quốc gia, ở Việt Nam là 1 năm 2 lần, điều mà bạn không thể kiểm soát được.